IZVJEŠTAJ SA SEMINARA “ADVOKATURA – PREDUZETNIŠTVO ILI PROFESIJA?”

„Advokatura – preduzetništvo ili profesija?“

Banja Luka, 8.12.2017. godine

 

Dana, 8.12.2017. godine, u restoranu „Integra“ u Banjaluci, održan je seminar na temu „Advokatura – preduzetništvo ili profesija?“. Seminaru, na kojem su predavači bili Branko Marić, advokat iz Sarajeva i Stevan Dimitrijević, advokat iz Banje Luke, prisustvovalo je 14 advokata, pretežno članova Zbora advokata Banja Luka,

Advokat Marić, osnivač Advokatskog društva u kojem je zaposleno 20 advokata, je učesnike upoznao sa osnovnim principima organizacije jednog advokatskog društva, posebno istaknuvši značaj specijalizacije advokata u današnjem sistemu. Upravo potrebu za specijalizacijom je istaknuo kao suštinski bitnu, naglasivši da će ona u budućnosti biti još potrebnija, a kako Bosna i Hercegovina bude napredovala u postupku pristupanja Evropskoj uniji. On je govorio i o različitim sistemima organizacije jednog advokatskog društva, različitim sektorima unutar društva, značaju usmjeravanja zaposlenih ka oblastima koje im najviše odgovaraju, motivaciji zaposlenih, finansijskim efektima, načinima podjele dobiti i sl.

Advokat Dimitrijević je naglasio da, iako je advokatura prvenstveno profesija, ona sve više poprima elemente preduzetništva potvrdivši stav advokata Marića da je, danas, za „ozbiljnije“ bavljenje advokaturom, neophodno imati tim pojedinaca koji će biti specijalizovani za određene oblasti prava. On je također govorio o saradnji sa inostranim kancelarijama i ulozi domaćih advokata u prekograničnoj saradnji, načinima organizovanja advokatskih kancelarija, te potrebi usmjerenosti advokata jednih prema drugima. On je naglasio da, iako postoji zakonska mogućnost organizovanja advokatskog društva, u Republici Srpskoj još uvijek nije registrovano nijedno, a zbog određenih nejasnoća i neusklađenosti pozitivnih propisa, na čemu bi trebalo u budućnosti raditi u smislu da se ti problemi otklone i na se taj način omogući i advokatima iz Republike Srpske osnivanje advokatskih društava.

Ono što je potrebno naglasiti, jeste ogroman doprinos učesnika ovoj edukaciji. Naime, tokom cijelog seminara, prisutni advokati su vrlo aktivno učestvovali u radu, postavljajući pitanja predavačima, iznosivši svoje komentare i stavove u vezi sa temom seminara, iznosivši određena lična i iskustva iz okruženja čime su uticali na razvoj veoma aktivne diskusije i samim tim, i na izuzetan uspjeh održane edukacije.