IZVJEŠTAJ SA SEMINARA „IZDVAJANJE IZ SASTAVA ZAOSTAVŠTINE“

Izvještaj sa seminara „Izdvajanje iz sastava zaostavštine: izdvajanje u korist potomaka koji su živjeli u zajednici sa ostaviocem i izdvajanje ostaviočevog supružnika po osnovu bračne tekovine“, Bijeljina, 28.6.2018. godine

Nakon što je na sjednici Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske odlučeno da svaki Zbor advokata organizuje dva seminara godišnje, a u cilju edukacije i stručnog usavršavanja advokata, stručnih saradnika i advokatskih pripravnika, Zbor advokata Bijeljina je predložio predavače doc. dr Dimitrije Ćeranić, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Selma Šečirević, sudija Osnovnog suda U Bijeljini. Na sastanku Zbora advokata Bijeljina, odluceno je da prvo predavanje održi doc. dr Dimitrije Ćeranić.

  1. juna 2018. godine, članovima Zbora advokata Bijeljina ponuđene su sledeće teme:
  2. Apsolutna ništavost zavještanja u pravu Republike Srpske;
  3. Relativna ništavost zavještanja u pravu Republike Srpske;
  4. Alografski testament – (ne)prilika za advokate;
  5. Izdvajanje iz sastava zaostavštine: izdvajanje u korist potomaka koji su živjeli u zajednici sa ostaviocem i izdvajanje u korist ostaviočevog supružnika po osnovu likvidiranja bračne tekovine;
  6. Zaštita nužnog dijela.

Većinom glasova, odlučeno je da tema seminara bude tema pod rednim brojem 4.

U prostorijama Zbora advokata Bijeljina, 28. juna 2018. godine, održan je seminar na temu: „Izdvajanje iz sastava zaostavštine: izdvajanje u korist potomaka koji su živjeli u zajednici sa ostaviocem i izdvajanje ostaviočevog supružnika po osnovu bračne tekovine“, a u organizaciji Advokatske komore Republike Srpske/Zbora advokata Bijeljina. Predavač na seminaru bio je doc. dr Dimitrije Ćeranić, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prisustvovalo je 23 advokata, stručnih saradnika i advokatskih pripravnika.

Specifičnosti i obrađene podteme na seminaru su:

Zakonsko rješenje u nekadašnjem jugoslovenskom pravu;

Zakonska rješenja u važećem nasljednopravnim propisima država nastalih na prostoru bivše SFRJ;

Teorijske napomene o institutu izdvajanja iz zaostavštine na ime doprinosa uvećanju ostaviočeve imovine;

Prijedlozi de lege ferenda;

Napomene o nedoumicama u vezi sa tumačenjem i primjenom pravila o izdvajanju iz sastava zaostavštine u pojedinim zakonodavstvima.

Učesnicima seminara podijeljen je materijal sa predavanja, čije se kopije nalaze u prostorijama Zbora advokata Bijeljina.

Nakon sprovedene evaulacije medu učesnicima seminara, možemo reći da su isti zadovoljni stečenim znanjem, konkretnim primjerima iz prakse, koji ce im koristiti u svakodnevnom radu. Komentari učesnika su da je seminar bio vrlo poučan, interesantan i da dobijena znanja mogu biti veoma korisna u daljem poslu. Postoji nada da će ovakvi seminari postati praksa u budućnosti.

Izdvajanje na ime doprinosa uvecanju ostavioceve imovine – doc.dr Dimitrije Ćeranić