IZVJEŠTAJ SA SEMINARA “EDUKACIJA O ZAKONU O ZABRANI DISKRIMINACIJE”

Izvještaj sa seminara “Edukacija o Zakonu o zabrani diskriminacije”, Bijeljina, 28.9.2018. godine

U petak, 28. septembra 2018. godine, u hotelu „Drina“ u Bijeljini, održana je edukacija o Zakonu o zabrani diskriminacije, u organizaciji OSCE Misije u Bosni i Hercegovini i Zbora advokata Bijeljina.

Edukaciji se pristupilo iz dva ugla. U prvom dijelu obrađene su suštinske odredbe Zakona o zabrani diskriminacije i predavanje je držao gospodin Miloš Bogičević, pravni savjetnik OSCE Misije u BiH, bazirajući se na sljedećim stvarima:

– Zaštićene kategorije

– Koraci u ispitivanju diskriminacije

– Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje

– Područje primjene

– Direktna diskriminacija

– Indirektna diskriminacija

– Uznemiravanje

– Elementi uznemiravanja

– Mobing

– Segregacija

– Izuzeci od diskriminacije

– Privremene posebne mjere

Drugi dio predavanja održao je gospodin Goran Nezirović, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH. Ovaj dio predavanja odnosio se na proceduralne odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Podteme koje su obrađene su:

– Individualna antidiskriminacijska sudska zaštita

– Incidentalna antidiskriminacijska tužba

– Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije

• Tužba za utvđivanje diskriminacije ( deklaratorni antidiskriminacijski zahtjev )

• Tužba za zabranu odnosno propuštanje ( prohibitivni zahtjev ) ili otklanjanje diskriminacije ( restitutivni zahtjev )

• Tužba za naknadu štete

• Tužba za objavu presude

– Hitnost postupka

– Objektivna kumulacija

– Nadležnost, rokovi, izvršenje

– Privremene mjere osiguranja

– Teret dokazivanja

– Stranke u antidiskriminacijkom postupku

– Učešće trećih lica

– Kolektivna tužba za zaštitu od diskriminacije

– Viktimizacija

– Prelazne i završne odredbe

Gospodin Nezirović skrenuo je pažnju na činjenicu da antidiskriminacijska sudska praksa nije ni izbliza bogata kao što je naša stvarnost primjerima diskriminacije. Navodi da razlog tome, izmedu ostalog, jeste i nedovoljna edukacija i svijest građana, kao i nedovoljna aktivnost organizacija civilnog društva.

Predavanju je prisustvovalo 17 članova Zbora advokata Bijeljina, a isto su propratili mediji. Utisci prisutnih advokata, koji su bili vrlo aktivni učesnici edukacije, su pozitivni.