IZVJEŠTAJ SA SEMINARA “MJENICA U PRAKSI I ZAŠTITA KORISNIKA BANKARSKIH USLUGA”

Izvještaj sa seminara “Mjenica u praksi i zaštita korisnika bankarskih usluga”, Doboj, 2. i 3.11.2018. godine

U organizaciji Advokatske komore Republike Srpske i to Zbora advokata Doboj je dana 02. i 03.11.2018. godine održana edukacija na temu „Mjenica u praksi“ i „Zaštita korisnika bankarskih usluga“ koju su održali predavači Danijela Radonić, sekretar Višeg privrednog suda Republike Srpske, Goran Vasilić, advokat iz Brčkog, te Dalibor Mrša i Goran Babić, advokati iz Banje Luke.

Nakon izlaganja predavača Danijele Radonić, koja je obradila pravni okvir mjenice, predavač Goran Vasilić izložio je i obradio sve praktične aspekte mjenice, široku upotrebu u zaštiti povjerilaca ali i mjenicu u vanparničnom, izvršnom i parničnom postupku, sa relevantnom sudskom praksom, te procesne i materijalne prigovore i odgovore u navedenim postupcima, sa rješenjima.

U okviru drugog dijela seminara, predavači Dalibor Mrša i Goran Babić su učesnicima izložili različita pitanja zaštite korisnika u domenu bankarskih usluga, a posebno smisao i značaj valutne klauzule kod ugovora indeksiranih u stranoj valuti.

Predavači su u završnom djelu, kao i tokom izlaganja, davali odgovore na konkretna pravna pitanja učesnika edukacije, te evaluirali i izveli zaključke edukacije, nakon cega je zahvalnost na izlaganju izrazio organizator.

Naročito je zapaženo bilo prisustvo svih prijavljenih učesnika do kraja izlaganja oba dana edukacije, te aktivno učešće i diskusija u seminaru kroz pitanja i odgovore svih učesnika i edukatora.