IZVJEŠTAJ SA SEMINARA „JAČANJE KAPACITETA ADVOKATA U OBLASTI PRIMJENE ČLANA 10. EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA“

Izvještaj sa seminara „Jačanje kapaciteta advokata u oblasti primjene člana 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima“Bijeljina, 7. i 8. decembar 2018. godine