IZVJEŠTAJ SA SEMINARA „KOMANDNA ODGOVORNOST“ I „UNAKRSNO ISPITIVANJE“

Izvještaj sa seminara „Komandna odgovornost“ i „Unakrsno ispitivanje“,Trebinje, 15.12.2018.godine