IZVJEŠTAJ SA SEMINARA „SPREČAVANJE PRANJA NOVCA” – PRIMJENA ZAKONSKIH PROPISA

„Sprečavanje pranja novca – Primjena zakonskih propisa u advokatskoj praksi u Republici Srpskoj i obaveze njemačkih advokata u odnosu na sprečavanje pranja novca“

Banja Luka, 28.10.2019. godine

 

Dana, 28.10.2019. godine, u prostorijama Advokatske komore Republike Srpske u Banjoj Luci, održan je seminar na temu „Sprečavanje pranja novca – Primjena zakonskih propisa u advokatskoj praksi u Republici Srpskoj i obaveze njemačkih advokata u odnosu na sprečavanje pranja novca“. Seminar je organizovala Advokatska komora Republike Srpske u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu sadarnju (IRZ) uz podršku Ministarstva pravde i zaštite potrošača Savezne Republike Njemačke.

Seminar je otvorio g. Branislav A. Rakić, predsjednik Advokatske komore Republike Srpske.

Uvodne riječi su iznijeli g. Branislav A. Rakić, predsjednik Advokatske komore Republike Srpske i gđa Rita Linderoth, projektni menadžer Odjeljenja „Jugoistočna Evropa“ IRZ.

Predavanje na temu „Uloga i obaveze advokata predviđene Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti i podzakonskim aktima“ održao je g. Borislav Čvoro, istražilac Finansijsko obavještajnog odjela u SIPI.

Gospođa Harriet Krüger, specijalizirana advokatica za krivično pravo, članica Njemačkog udruženja advokata (DAV) održala je predvanje na temu Obaveze njemačkih advokata u odnosu na sprečavanje pranja novca.

Odziv na seminaru je bio dobar. Advokati, članovi Advokatske komore Republike Srpske su pokazali zainteresovanost za temu seminara koja je izrazito aktuelna, te su aktivno učestvovali u diskusiji, postavljajući pitanja iz prakse i iznoseći praktične primjere na koja pitanja su predavači, gospođa Harriet Krüger i g. Borislav Čvoro dali konkretne odgovore.

Seminar je ostvario cilj, imajući u vidu da su advokati detaljnije upoznati u odnosu na ulogu i obaveze advokata predviđene Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i podzakonskim aktima, a imali su i priliku saznati iskustva kolega iz Njemačke koja je približila gospođa Harriet Krüger.

Nakon seminara za sve učesnike je organizovan ručak u „Kristalnoj sali“ hotela „Bosna“ u Banjoj Luci.