ZBOR ADVOKATA PRIJEDOR

Zbor advokata Prijedor, Lista kandidata za delegate u Skupštini Advokatske komore Republike Srpske