ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE KANDIDATA ZA PREDSJEDNIIKA ADVOKATSKE KOMORE

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-08/2021, od 19.01.2021. godine