INICIJATIVA ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku, broj: 01-738/2020, od 20. januara 2021. godine