ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE IZVRŠNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za članove Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-10/2021, od 26.01.2021. godine