IN MEMORIAM NEDA ŠUTEJ ORAIĆ (1934. – 2020.)

Dana 28. novembra 2020. godine preminula je koleginica u penziji Neda Šutej Oraić.

Rođena je 1934. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1959. godine, a advokatski ispit položila je 1965. godine. Iste godine upisana je u Imenik advokata sa sjedištem kancelarije u Sarajevu, a u Banjoj Luci od 1967. godine do odlaska u penziju. Advokaturi je dala sav svoj radni vijek. Bila je među prvim ženama s otvorenom advokatskom kancelarijom u Banjoj Luci.

Njen poziv je inspirisan tradicijom. Kći je dr. Zdravka Šuteja, bratanica dr. Juraja Šuteja te sestra Mladena Šuteja i Držislava Šuteja, svi su bili advokati. Tradiciju advokature u porodici nastavlja unuk Tin Oraić, advokat sa sjedištem kancelarije u Zagrebu.

U krugu najuže porodice, sahranjena je na gradskom groblju Mirogoj u Zagrebu.