IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA AKRS

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske od 06.02.2021. godine.