ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE IZVRŠNOG ODBORA AKRS

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za članove Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-14/2021, od 02.03.2021. godine