SAOPŠTENJE IZVRŠNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

Saopštenje Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske povodom napada na advokata Dejana Bijelića iz Dervente