IMENOVANJE VANJE PAVLOVIĆ ADVOKATA IZ BANJE LUKE, ZA KOORDINATORA SPROVOĐENJA OKVIRNOG SPORAZUMA O RAZUMIJEVANJU

Imenovanje Vanje Pavlović advokata iz Banje Luke, za koordinatora sprovođenja Okvirnog sporazuma o razumijevanju: unapređenje praktične nastave i obuke za studente prava i diplomirane pravnike sa drugim stranama potpisnicama u ime Advokatske komore Republike Srpske, broj: 01-749/2021, od 26.02.2021. godine.