ŽALBA INSTITUCIJI OMBUDSMENA/OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BIH, BROJ; 01-30/2021

Žalba Instituciji Ombudsmena/Ombudsmana za ljudska prava BiH, broj; 01-30/2021, od 16. marta 2021. godine, na diskriminatorno postupanje Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove prilikom postavljanja advokata za privremene zastupnike licima nepoznatog prebivališta u postupcima izlaganja na javni uvid nepokretnosti u Republičkoj upravi za geodestke i imovinsko-pravne poslove u postupcima izlaganja, eksproprijacije i svih drugih upravnih postupaka