DNEVNI RED ZA 27. SKUPŠTINU (IZBORNA) ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

Dnevni red za 27. Skupštinu (Izborna) Advokatske komore Republike Srpske, broj: 01-Sk.AKRS-01/2021, od 15. marta 2021. godine, sa priloženim materijalima