JAVNI OGLAS ZA PRIJEM SEKRETARA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

Javni oglas za prijem sekretara Advokatske komore Republike Srpske