ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE U RADNU GRUPU

Odluka o imenovanju članova Advokatske komore Republike Srpske u Radnu grupu za izradu dopune Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2021.-2023. godina i Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2021.-2023. godina, broj: 01-799/2021, od 16.04.2021. godine