ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

Odluka o imenovanju članova Advokatske komore Republike Srpske u Radnu grupu za izradu Zakona o advokatskoj djelatnosti Brčko distrikta BiH, broj: 01-798/2021, od 16.04.2021. godine