SPISAK ADVOKATA KOJI SU ZAINTERESOVANI DA BUDU POSTAVLJENI ZA PRIVREMENE ZASTUPNIKE

Spisak advokata koji su zainteresovani da budu postavljeni za privremene zastupnike licima nepoznatog prebivališta u postupcima izlaganja na javni uvid nepokretnosti