OBRAĆANJE G. DALIBORA MRŠE PREDSJEDNIKA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE ADVOKATIMA

Obraćanje g. Dalibora Mrše predsjednika Advokatske komore Republike Srpske advokatima, članovima Advokatske komore Republike Srpske, 11. juni 2021. godine