MOLBA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE ZA UVRŠTAVANJE ČLANOVA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

Molba Advokatske komore Republike Srpske za uvrštavanje članova Advokatske komore Republike Srpske u prioritetnu grupu za vakcinisanje protiv korona virusa (COVID19) – podnesak predsjednika Advokatske komore Republike Srpske JU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, broj: 01-828/2021, od 24.05.2021. godine