OTVARANJE ŠALTERA U OSNOVNOM SUDU U BANJOJ LUCI NAMIJENJENOG ZA POSTUPANJE PO ZAHTJEVIMA ADVOKATA

Otvaranje šaltera u Osnovnom sudu u Banjoj Luci namijenjenog za postupanje po zahtjevima advokata-dopis predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, broj: 01-870/2021, od 01.07.2021. godine