OTVARANJE ŠALTERA U REPUBLIČKOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE BANJA LUKA

Otvaranje šaltera u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove Banja Luka namijenjenog za postupanje po zahtjevima advokata-dopis predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, broj: 01-869/2021, od 01.07.2021. godine