URGENCIJA PREDSJEDNIKA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE NA MOLBU ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

Urgencija predsjednika Advokatske komore Republike Srpske na molbu Advokatske komore Republike Srpske za uvrštavanje članova Advokatske komore Republike Srpske u prioritetnu grupu za vakcinisanje protiv korona virusa (COVID19) JU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, broj: 01-859/2021, od 21.06.2021. godine