IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE OD 29.05.2021. GODINE

Izvještaj sa sjednice Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske od 29.05.2021. godine