PODNESAK G. DALIBORA MRŠE, PREDSJEDNIKA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

Podnesak g. Dalibora Mrše predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, upućen Upravnoj inspekciji, broj: 01-921/2021, od 19.10.2021. godine.