PRESUDA OKRUŽNOG SUDA U BANJOJ LUCI, BROJ: 11 U 028781 21 U OD 11.10.2021.GODINE.

Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj: 11 U 028781 21 U od 11.10.2021.godine.