ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE AKRS

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske o imenovanju Izborne komisije Advokatske komore Republike Srpske, broj: IO-30-10-03/2021, od 30.10.2021. godine