ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE O IMENOVANJU VERIFIKACIONE KOMISIJE AKRS

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske o imenovanju Verifikacione komisije Advokatske komore Republike Srpske, broj: IO-30-10-04/2021, od 30.10.2021. godine