ODLUKA O VISINI TROŠKOVA I NAKNADE ZA UPIS U IMENIK ADVOKATA AKRS

Odluka o visini troškova i naknade za upis u imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske broj : IO-13-11-01/2021, od 13.11.2021. godine