ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE BROJ: IO-09-12-01/2021, OD 09.12.20221. GODINE

Odluka Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske broj: IO-09-12-01/2021, od 09.12.20221. godine o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za disciplinske organe Advokatske komore Republike Srpske i članove Komsiije za kontrolu finansijskog i materijalnog poslovanja Advokatske komore Republike Srpske, broj: IO-30-10-02/2021, od 30.10.2021. godine.