PREDSTAVNICI VSTV-A, SUDA BIH, TUŽILAŠTVA BIH I ADVOKATSKE ZAJEDNICE SAGLASNI

Predstavnici VSTV-a, Suda BiH, Tužilaštva BiH i advokatske zajednice saglasni: Spremni smo na saradnju i zajednički rad u procesuiranju predmeta korupcije i organiziranog kriminala

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine