STUDENTI SU SE INTERESOVALI ZA RAD I STRUKTURU KOMORE

Na poziv Saveza studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Dalibor Mrša predsjednik Advokatske komore Republike Srpske održao je dana 15.11.2021. godine, u prostorijama fakulteta predavanje na temu advokature i položaja i značaja Advokatske komore Republike Srpske. Studenti su se interesovali za rad i strukturu Komore, kako se postaje advokat, prednosti i nedostatke bavljenja advokaturom, mogućnostima obavljanja pripravničkog staža u advokatskim kancelarijama.

Advokatska komora Republike Srpske će, koliko god to mogućnosti budu dozvoljavale, ostvarivati kontakte i saradnju sa svim studentskim organizacijama kojima je cilj uključivanje studenata u praktičan rad i pripremanje za buduća pravnička zanimanja.