IZVJEŠTAJ SA SASTANKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Izvještaj sa sastanka Evropskog suda za ljudska prava i predstavnika advokatskih komora, država članica Savjeta Evrope.