ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE KANDIDATA ZA DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za disciplinskog tužioca Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-10/2022, od 10.03.2022. godine