ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA APELACIONOG DISCIPLINSKOG SUDA

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za predsjednika Apelacionog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-12/2022, od 10.03.2022. godine