ODLUKA O UTVRĐIVANJU LISTE KANDIDATA ZA SUDIJE PRVOSTEPENOG DISCIPLINSKOG SUDA

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za sudije Prvostepenog disciplinskog suda Advokatske komore Republike Srpske, broj: I.k.01-11/2022, od 10.03.2022. godine