SEMINAR U TREBINJU 25. i 26. MART 2022. GODINE “SPROVOĐENJE ISTRAGE I ZAJEDNIČKI ISTRAŽNI ORGANI”

Izvještaj sa seminara održanog 25. i 26.03.2022. godine u Trebinju na temu „Sprovođenje istrage i zajednički istražni organi“

Zbor advokata Trebinje, u saradnji sa Komisijom za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske, organizovao je seminar na temu „Sprovođenje istrage i zajednički istražni organi“, koji je održan 25. i  26. marta 2022. godine u hotelu „Nar“ u Trebinju.

Predavači na seminaru bili su Diana Kajmaković, tužilac Tužilaštva BiH, Davor Knežević, stručni savjetnik-istražitelj u Tužilaštvu BiH, Miodrag Stojanović, advokat iz Bijeljine i Jovo Marković, načelnik jedinice za operativnu tehničku podršku u MUP RS.

U cilju jačanja kapaciteta advokata u oblasti krivičnog prava, na seminaru su, primjenom interaktivnog pristupa, obrađene razne teme, kao što su:

 

 • Izmjene Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske,
 • Osnov i otvaranje istrage i formiranje zajedničkih istražnih timova i zakonski okviri u BiH,
 • Digitalna forenzika: veštačenja, forenzičke kopije i sl.,
 • Planiranje, rukovođenje i nadzor nad istragom ( prava i ovlaštenja tužioca i ovlaštenih službenih lica u istrazi ),
 • Saradnja sa policijom, uključujući koordinaciju i nazor tužioca i ovlaštenih službenih lica u istrazi,
 • Radnje dokazivanja za koje je potrebno sudsko odobrenje,
 • Način izvođenja dokaza pribavljenih primjenom posebnih istražnih radnji,
 • Zakonito prikupljanje   dokaza   i   prigovor    zakonitosti   dokaza   ( procedura odlučivanja, sudska praksa ) i
 • Posebne istražne radnje: presretanje u komunikaciji ( opšti uvod i zakonitost dokaza ).

 

Seminaru je prisustvovalo 25 advokata, 3 stručna saradnika za pravne poslove i 3 advokatska pripravnika ( 31 lice, od čega: 12 iz Banja Luke, 8 iz Trebinja, 3 iz Teslića, 2 iz Prijedora, 2 iz Bijeljine, 2 iz Istočnog Sarajeva, 1 iz Doboja i 1 iz Kozarske Dubice; 12 lica ženskog pola i 19 muškog pola ).

Učesnici seminara aktivno su, svojim pitanjima, dilemama i sugestijama, učestvovali u seminaru.

Nakon završetka seminara, elektronskim putem, učesnicima je dostavljen materijal korišten na predavanju:

 • Konvencija Savjeta Evrope o pranju, traganju, oduzimanju i privremenom oduzimanju prihoda stečenog krivičnim djelom i o finansiranju terorizma i
 • I. Kos, S. Petrović i J. Marković, Priručnik o pretresanju kompjuterskih sistema,  uređaja  za  pohranjivanje  kompjuterskih  i elektronskih podataka i mobilnih telefonskih aparata, Visoki sudski i tužilački savjet BiH, Sarajevo, 2013.

Uz dnevni red i evaluacioni list, učesnicima je odštampan i uručen i tekst Zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske.

Evaluacija obuke pokazala je da su učesnici visokom prosječnom ocjenom od 9,8 ocijenili organizaciju, prezentacije, materijal za obuku, vrijeme za diskusiju i plenarne sesije, diskusije i kritike.