SAOPŠTENJE ZA JAVNOST G. DALIBORA MRŠE, PREDSJEDNIKA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

Saopštenje za javnost g. Dalibora Mrše, predsjednika Advokatske komore Republike Srpske, povodom zabrane ulaska advokatu Goranu Petronijeviću u Bosnu i Hercegovinu.