SEMINAR U BIJELJINI 13. i 14. MAJ 2022. GODINE “AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ GRAĐANSKO-PRAVNE OBLASTI”

Izvještaj sa seminara održanog 13. i 14. maja 2022. godine
„Aktuelna praksa sudova u Bosni i Hercegovini iz građanskopravne oblasti“

Zbor advokata Bijeljina, u saradnji sa Komisijom za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske, organizovao je seminar na temu „Aktuelna praksa sudova u Bosni i Hercegovini iz građansko-pravne oblasti“, koji je održan 13. i 14. maja 2022. Godine u hotelu „Drina“ u Bijeljini.

Predavači na seminaru bili su Ranka Račić, profesor; Amela Mahić Samardžić, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH; Dragoslav Erdelić, sudija Okružnog suda u Bijeljini; Mile Kovačević, advokat iz Gradiške; Siniša Sandić, advokat iz Banjaluke i Nemanja Šikman, advokat iz Prijedora.

Obrađene su sljedeće teme:

  • Diskriminacija u radnopravnim odnosima sa posebnim osvrtom na teret dokazivanja u postupku u parnicama iz radnih odnosa
  • Mobing i diskriminacija u sudskoj praksi
  • Eksproprijacija u praksi
  • Rokovi zastarjelosti kod ugovora o kreditu – zastarjelost potraživanja obezbjeđenih blanko mjenicom
  • Pravo na obrazloženu sudsku presudu
  • Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku Republike Srpske – pravni okvir i pravo na sudsku zaštitu
  • Ugovor o kreditu, rokovi i sudska praksa u sporovima iz ugovora o kreditu

 


Seminaru je prisustvovalo 73 advokata, 14 stručnih saradnika za pravne poslove i 24 advokatska pripravnika ( 111 osoba, od čega: 53 iz Bijeljine, 26 iz Banjaluke, 8 iz Zvornika, 7 iz Doboja, 5 iz Teslića, 3 iz Prijedora, 2 iz Šamca i po 1 iz Istočnog Sarajeva, Gradiške, Bratunca, Čelinca, Nevesinja, Trebinja i Dervente, 43 osobe ženskog pola, a 68 osoba muškog pola ).

Učesnici seminara aktivno su, svojim pitanjima, dilemama i sugestijama, sudjelovali u seminaru.

Nakon završetka seminara, elektronskim putem, svim članovima Advokatske komore Republike Srpske dostavljen je materijal korišten na predavanju:

Uz  dnevni  red  i  evaluacioni  list,  učesnicima  je  odštampan  i  uručen materijal koji su dostavili predavači.

Evaluacija obuke pokazala je da su učesnici visokom prosječnom ocjenom od 9,07 ocijenili predavanje, informisanost i stručnost edukatora, prezentacije, materijal za obuku, korisnost stečenih znanja i radni prostor.

 


Bijeljina, 07. jun 2022. godine

 


Predsjednica Komisije,

Irena Puzić-Obradović, advokat iz Doboja

 

 

 

Organizator seminara,

Dragana Radošević, dipl. ekonomista Tehnički sekretar Zbora advokata Bijeljina