SEMINAR U BANjALUCI 22. i 23. SEPTEMBAR 2022. GODINE “STRATEŠKE TUŽBE PROTIV UČEŠĆA JAVNOSTI I KLEVETE”

Izveštaj sa seminara “Strateške tužbe protiv učešća javnosti i klevete”

 

Advokatska komora Republike Srpske, u saradnji sa Savjetom Evrope, u okviru projekta JUFREX2  je 22. i 23. septembra 2022. godine organizovala seminar za advokate, stručne saradnike i advokatske pripravnike na temu: „Strateške tužbe protiv učešća javnosti i klevete“ u hotelu  „Integra“ u Banjaluci.

Predavači na seminaru su bili Flutura Kusari, ekspert Savjeta Evrope, Svjetlana Milišić-Veličkovski, sudija Vrhovnog suda FBiH, Amir Kapetanović, sudija Suda BiH i Irena Puzić-Obradović, advokat iz Doboja.

 

Teme koje su obrađene na seminaru:

 

 • Uslovi ograničavanja slobode, primjena trodijelnog testa
 • Kleveta u lokalnom pravnom okviru ( zakoni o zaštiti od klevete RS, FBiH, Brčko distrikta )
 • Odgovornost i sankcije novinarima
 • Kleveta u praksi domaćih sudova i primjena standarda ESLjP u praksi
 • Uvod u „SLAPP“ tužbe
 • Kleveta i javne ličnosti i „ONLINE“ sloboda izražavanja u BiH
 • Zaštita ugledaNovija presuda ustavnog suda bosne i hercegovine sa fokusaom na zaštitu dostojanstva

Seminaru su prisustvovale 103 osobe, od čega 52 osobe ženskog pola, a 51 osoba muškog pola, 67 advokata, 14 stručnih saradnika i 22 advokatska pripravnika.

Primenjen je interaktivni pristup sa mnogo primjera iz prakse. Učesnici seminara aktivno su, svojim pitanjima, dilemama i sugestijama, učestvovali u seminaru. Oba dana učesnici su imali kratke testove, rad u malim grupama i vježbe.

Nakon završetka seminara, elektronskim putem, svim članovima Advokatske komore Republike Srpske, dostavljen je materijal korišten na predavanju:

 • Prezentacije koje je koristila predavač Flutura Kusari

 • Sažetak presude Delfi protiv Estonije

 • Sažetak presude Magjar Jeti ZRT protiv Mađarske

 • Prezentacija koju je koristila predavač Svjetlana Milišić-Veličkovski

 • Predmet Bodrožić protiv Srbije

 • AP JP „Radio televizija Republike Srpske“ i Siniše Mihailovića

 • Predmet Marunić protiv Hrvatske

 • Prezentacija koju je kotistila predavač Irena Puzić-Obradović

 

Uz dnevni red i evaluacioni list, podeljeni su član 8. i član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i testovi koje su predavači pripremili za učesnike.

Evaluacija obuke pokazala je da su učesnici visokom prosečnom ocenom od 9,12 ocenili organizaciju, prezentacije, rad u malim grupama, materijal za obuku, vreme za diskusiju i plenarne sesije, diskusije i kritike.

 

Neki učesnici napominju da su im najkorisnija saznanja i da će ih koristiti u budućem radu:

 

 • Prepoznavanje SLAPP tužbi

 • Metodologija i postupnost u procjeni da li je nešto kleveta ili nije

 • Sudska praksa

 • Online sloboda izražavanja

 • Tumačenje pojedinih odbredbi Zakona o zaštiti od klevete i odredbi EKLjP,

 

dok neki tvrde da će im sva saznanja, stečena tokom seminara, biti korisna za budući rad.

 

Teme koje učesnici predlažu za neki od narednih treninga jesu:

 • Zloupotreba slobode izražavnja od strane medija

 • Arbitraža

 • Govor mržnje

 • Objave putem društvenih mreža, kleveta, dokazivanje, ograničavanje slobode izražavanja

 • Kontrola objava na platformama van evropskog kontinetna ( you tube )

 • Postupanje u slučaju zloupotrebe slobode izražavanja ( u slučaju blogera )

 • Izražavnje u smislu neverbalne komunikacije

 • Zaštita uzbunjivača/zviždača

 • Tužbeni zahtjevi vezani za klevetu ( portali, mediji, novine, platforme i sl. )

 • Pojedinci kao tužitelji na Facebooku tzv. „factchekeri“

Predsednica Komisije za edukaciju

Irena Puzić-Obradović, advokat iz Doboja

 

Tehnički sekretar Zbora advokata Bijeljina

Dragana Radošević, dipl. ekonomista