SEMINAR U DOBOJU 06. i 07. OKTOBAR 2022. GODINE “ZAŠTITA ZVIŽDAČA”

Izveštaj sa seminara “Zaštita zviždača”

 

Advokatska komora Republike Srpske, u saradnji sa Savjetom Evrope, u okviru projekta JUFREX2  je 06. i 07. oktobra 2022. godine organizovala seminar za advokate, stručne saradnike i advokatske pripravnike na temu: „Zaštita zviždača“ u hotelu „Park“ u Doboju.

Predavači na seminaru su bili Flutura Kusari, ekspert Savjeta Evrope, Franjo Dragičević, viši pravni savjetnik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Irena Puzić-Obradović, advokat iz Doboja.

Teme koje su obrađene na seminaru:

 • Zaštita zviždača u skladu sa standardima Savjeta Evrope
 • ESLjP pravo o zaštiti zviždača
 • Sudska praksa ESLjPo zaštiti zviždača
 • Primjena ESLjP standarda u praksi kroz studiju slučaja
 • Instrumenti Savjeta
 • Evrope i Evropske Unije o zaštiti zviždača
 • Zaštita zviždača u praksi sudova zemalja iz okruženja
 • Zaštita zviždača u sudskoj praksi BiH

Seminaru je prosustvovalo 30 0s0ba. 19 advokata, 4 stručna saradnika i 7 pripravnika, od čega 11 osoba ženskog pola, a 19 osoba muškog pola.

Oba dana učesnici su imali kratke testove, rad u malim grupama i vježbe.

Nakon završetka seminara, elektronskim putem, svim članovima Advokatske komore Republike Srpske, dostavljen je materijal korišten na predavanju:

 • Prezentacije koje je koristila predavač Flutura Kusari

 • Prezentacije koje je koristio predavač Franjo Dragičević

 • Prezentacije koje je koristila predavač Irena Puzić-Obradović

 • ESLjP o zaštiti zviždača

 • Studija slučaja Marunić

 • Zaštita zviždača u BiH – primeri iz prakse

 • Pal V. The UK

 • Heinisch V. Germany

 • Halet V. Luxembourg

 • Case of Gawlik V. Liechtenstein

   


  Evaluacija obuke pokazala je da su učesnici visokom prosečnom ocenom od 9,6 ocenili organizaciju, prezentacije, rad u malim grupama, materijal za obuku, vreme za diskusiju i plenarne sesije, diskusije i kritike.

   


  Teme koje učesnici predlažu za neki od narednih treninga:

   

   

 • Praksa ESLjP

 • Zakonski okviri, trodelni test ESLjP i metodičnost u radu na ovakvim predmetima

 • Apelacija i postupak pred ESLjP

 • Moguće primene legislative u cilju realnije zaštite

 • Sloboda izražavanja i krivični postupak

   

   

   

  Predsednica Komisije za edukaciju

  Irena Puzić-Obradović, advokat iz Doboja

   


  Tehnički sekretar Zbora advokata Bijeljina

  Dragana Radošević, dipl. ekonomista