ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKOG SEKRETARA KOMORE U ISTOČNOM SARAJEVU

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za prijem administrativno-tehničkog sekretara Komore u Istočnom Sarajevu