ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VISINI TROŠKOVA POLAGANjA ADVOKATSKOG ISPITA ADVOKATSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE, BROJ IO- 04-03-03/2023 OD 04.03.2023. GODINE

Izvršni odbor Advokatske komore Republike Srpske na sjednici održanoj dana 04.03.2023. godine donio je Odluku broj: IO- 04-03-03/2023 od 04.03.2023. godine kojom se mjenja Odluka o visini troškova polaganja Advokatskog ispita Advokatske komore Republike Srpske broj: IO-27-01-04/2018 od 27.01.2018. godine.