PREDSJEDNIK ADVOKATSKE KOMORE DALIBOR MRŠA I DIREKTOR RUGIPP-a, mr DRAGAN STANKOVIĆ, ODRŽALI SASTANAK U VEZI NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE

U sjedištu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) dana 30.03.2023. godine održan je sastanak direktora RUGIPP-a mr Dragana Stankovića i predsjednika Advokatske komore Republike Srpske (Komora) Dalibora Mrše.

Na sastanku je razgovarano o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Petoj redovnoj sjednici održanoj dana 08.02.2023. godine uz zaključak da se u roku od 60 dana održi javna rasprava.

RUGIPP je u proteklom periodu održao javne rasprave u vezi sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske u Bijeljini, Doboju, Istočnom Novom Sarajevu, Trebinju i Laktašima, na kojim su aktivno učešće uzeli i advokati iz tih regija. S obzirom na dosadašnju dobru saradnju Komore i RUGIPP-a, direktor RUGIPP-a mr Dragan Stanković inicirao je sastanak sa rukovodstvom Komore radi razmatranja njihovih prijedloga u vezi izmjena Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske.

Na sastanku su izneseni određeni prijedlozi od strane Komore u vezi sa izmjenama Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske i radna grupa za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ima zadatak da sve primjedbe i prijedloge sa ovog sastanka, a naravno i sa javnih rasprava, detaljno analizira i u skladu sa tim izradi Prijedlog zakona, takođe na sastanku je zaključeno da jedan član Komore bude i član radne grupe za izradu Prijedloga zakona, naglasio je Stanković.

Sastanku su prisustvovali i vršilac dužnosti pomoćnika direktora za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti Aleksandar Deurić, vršilac dužnosti direktora za poslove nadzora Dejan Đukanović, načelnik odjeljenja za normativne poslove i evropske integracije Daniela Domazet, načelnik odjeljenja za drugostepni postupak u osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti Tatjana Đuđić Savanović, viši stručni saradnik za geodetske poslove Danilo Davidović i advokati Srđan Radulj, Goran Šironjić i Jovana Pušac.

Ispred Komore za članove radne grupe predloženi su Goran Šironjić, advokat iz Laktaša i Srđan Radulj, advokat iz Banje Luke.

Napominjemo da je prethodno Komora uputila Narodnoj skupštini sve primjedbe na predloženi Nacrt zakona, učestovala u svim javnim raspravama, te će nastaviti aktivno učestvovati preko svojih članova radne grupe koja ima zadatak da konačno formuliše tekst Prijedloga zakona koji će se naći pred narodnim poslanicima nakon isteka perioda javne rasprave.

Sve primjedbe i sugestije koje je Komora prikupila i objedinila u toku trajanja perioda javne rasprave Komora će ponovo da dostavi svim relevantinim tijelima, institucijama, organizacijama i asocijacijama.

Advokatska Komora Republike Srpske

7.april 2023. godine

Link: https://www.rgurs.org/vijesti/184