IZVJEŠTAJ SA XVII KONFERENCIJE PREDSJEDNIKA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI ODRŽANE 26.04.2023. GODINE U SARAJEVU

Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (dalje: VSTS BiH) organizovao je 26. aprila 2023. god. u Sarajevu XVII konferenciju predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini, koju je otvorio predsjednik VSTS-a Halil Lagumdžija, ukazavši na ključnu ulogu rukovodilaca pravosudnih institucija u njihovom radu.

Pored članova VSTS-a, presjednika sudova, sudija, tužilaca i advokata, konferenciji su prisustvovali nj.e. Brian Aggeler, šef Misije OSCE-a u BiH, gosp. Alfredo Strippoli, šef Odjeljenja za vladavinu prava EUSR, drugi predstavnici međunarodne zajednice i mediji.

U okviru razmatranja transparentnosti rada sudova kroz unapređenje komunikacije sudova sa javnošću i jačanja ugleda sudova, gosp. Aid Hanušić, predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini, predstavio je publikacije tog Suda: Priručnik za komunikaciju sa javnošću i medijima Osnovnog suda u Bijeljini¹, Praktični vodič za komunikaciju sa sudom² i Bilten Osnovnog suda u Bijeljini³, koje su dostupne na web stranici: www.ossud-bijeljina.pravosudje.ba

 

¹ Priručnik za komunikaciju sa javnošću i medijima Osnovnog suda u Bijeljini, urednici HANUŠIĆ Aid, TRIFKOVIĆ Nikolina i Čivić Azra, Osnovni sud u Bijeljini i ”Primaprom” d.o.o. Banja Luka, Bijeljina, oktobar 2022.

²Praktični vodič za komunikaciju sa sudom, urednici HANUŠIĆ Aid, TRIFKOVIĆ Nikolina i Čivić Azra, Osnovni sud u Bijeljini i ”Primaprom” d.o.o. Banja Luka, Bijeljina, decembar

³Bilten Osnovnog suda u Bijeljini, urednici HANUŠIĆ Aid i SAVIĆ Božić Dijana, Osnovni sud u Bijeljini, sedmo izdanje, Bijeljina, februar

 

O efikasnosti rada sudova govorila je gđa Jadranka Stanišić, članica VSTS-a BiH, dok je sistem praćenja rada na složenim predmetima korupcije i organizovanog kriminala predstavio gosp. Srđan Forca, takođe član VSTS-a.

Sve ove teme, o kojima su govorili i drugi predstavnici VSTS-a i međunarodne zajednice, podstakle su prisutne na kvalitetnu diskusiju. Predsjednici sudova ukazali na svoja viđenja potrebne reogranizacije poslovnih procesa u sudovima, na teškoće u radu, nedovoljan broj kadrova, kako sudskog, tako i pomoćnog osoblja, te istakli i dobre prakse.

 

     U okviru teme organizovani kriminal i korupcija, predstavljena je revidirana metodologija EU za evidenciju krivičnih predmeta za najteža krivična djela i krivična djela visokog nivoa organizovanog kriminala i korupcije, te nalazi i preporuke Misije OSCE-a u BiH, koji se odnose na upravljanje postupkom u složenim predmetima.

     Šef Misije OSCE-a u BiH nj.e. Brian Aggeler ukazao je da su pravosudnom sistemu BiH potrebne sistemske reforme usmjerene na postizanje odgovornosti, kvaliteta i integriteta nosilaca pravosudnih funkcija. Istakao je da kao slabe tačke u našem sistemu vide sporost u vođenju krivičnih postupaka, neusklađenu sudsku praksu, posebno kada je u pitanju dokazni postupak, mali broj osuđujućih presuda, blagu kaznenu politiku, nepružanje podrške i nedosuđivanje naknade žrtvama krivičnih djela.

    Na konferenciji su usvojeni zaključci koji se odnose na unapređenje rada u različitim oblastima pravosudnog sistema.

Sarajevo, 26.04.2023. god. 

Izvještaj sačinila

Irena Puzić-Obradović, advokat iz Doboja