IZVJEŠTAJ SA SEMINARA U I. SARAJEVU OD 28. i 29.04.2023. GODINE

 „Stručno usavršavanje iz oblasti krivčnog prava“

 

Komisija za sprovođenje i kontrolu stručne obuke advokata, stručnih saradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske u saradnji sa OKO Ministarstva pravde BiH, organizovala je seminar na temu „Stručno usavršavanje iz oblasti krivičnog prava“, koji je održan 28. i 29. aprila 2023. godine u hotelu „Espanja“ u Istočnom Sarajevu.

Predavači na seminaru bili su Branka Žigante Mašić, sudija u penziji, pravna savjetnica u Odjeljenju krivične odbrane, Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH, Ministarstvo pravde Bih, Alen Nakić, advokat iz Sarajeva i Elma Bračković, stručna saradnica advokata Alena Nakića.

Obrađene teme:

Međunarodna i domaća legislativa u odnosu na nasilje u porodici i nasilje nad ženama
Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici/Istanbulska konvencija
Implementacija Istanbulske konvencije, sa posebnim osvrtom na predmete pred Evropskim sudom za ljudska prava
Uvod u temu: Načelo zabrane u reformatio in peius u svjetlu ostvarivanja prava na efikasnu odbranu
Stvaranje pretpostavki za korištenje prigovorom reformatio in peius
Pojavni oblici korištenja zabrane reformatio in peius

 


Seminaru je prisustvovalo 30 osoba, od čega 26 advokata, 3 stručna saradnika za pravne poslove i 1 advokatski pripravnik (10 iz Banjaluke, 6 iz Doboja, 4 iz Istočne Ilidže i po 1 osoba iz Bijeljine, Sokoca, Mrkonjić Grada, Vlasenice, Prijedora, Dervente, Čelinca, Istočnog Sarajeva, Pala i Rogatice, 10 osoba ženskog pola, a 20 osoba muškog pola ).

Učesnici seminara bili su veoma aktivni u diskusijama i tokom predavanja.

Nakon završetka seminara, elektronskim putem, svim članovima Advokatske komore Republike Srpske dostavljen je materijal korišten na predavanju.

Uz dnevni red i evaluacioni list, učesnicima je odštampan i uručen materijal koji su dostavili predavači.

Evaluaciju obuke ovaj put radili smo na način na koji to radi OKO Ministartsva pravde BiH pa je najviša ocjena bila 5, a najniža 1. Predavači, organizacija, tema i prostor ocjenjeni su sa visokom prosečnom ocjenom 4,9.

 


maj 2023. godine

Predsjednica Komisije,

Irena Puzić-Obradović, advokat iz Doboja

Organizator seminara,

Dragana Radošević, dipl. ekonomista

Tehnički sekretar Zbora advokata Bijeljina